Welke problemen ondervinden cryptocurrency vandaag de dag?

De cryptomarkt is jong en het is een turbulente omgeving. Er gebeurt een heleboel en dit maakt dat het voor beleggers en ondernemers in de markt spannende tijden zijn. Crypto is namelijk een volatiel product en dit zorgt voor hoge pieken en diepe dalen in de koers bij Bitcoin. Zo zijn er onder andere enorme dalingen veroorzaakt door discussies over het energieverbruik van Bitcoin en Chinese cryptoregulering. Ook heeft Elon Musk al eens gezorgd voor flinke marktbewegingen. Eerst door het bericht dat Tesla Bitcoin accepteert als betaalmiddel. Vervolgens door te suggereren dat zijn bedrijf de in bezit zijnde cryptomunten wil verkopen. Verder zijn er ontzettend veel nieuwe toetreders tot de markt, maar is het onduidelijk wat de daadwerkelijke gebruikerswaarde is van alle nieuwe coins en tokens. In dit artikel vind je meer informatie over de problemen die cryptocurrency op het moment ondervindt, omdat het een relatief nieuw fenomeen is.

Erfenis en crypto

Wat gebeurt er met cryptocurrencies na het overlijden van de eigenaar? Dit kan een lastige kwestie zijn vanwege het ongereguleerde karakter van crypto. Een interessant voorbeeld is het overlijden van de eigenaar van de Canadese cryptobeurs QuadrigaCX in 2019. Voor zijn overlijden heeft hij de private keys van verschillende wallets niet gedeeld of opgenomen in een testament. Hierdoor zit 190 miljoen dollar achter slot en grendel en medewerkers en klanten kunnen nu niet meer bij hun eigen bezit. Zij hebben juridisch wel recht op de coins, maar kunnen deze niet bereiken. Zij hebben hier namelijk een zogenaamde seed phrase voor nodig. Dit kan voorkomen worden door bijvoorbeeld een seed phrase vast te leggen in een testament bij de notaris.

Overheidsregulering

De overheid heeft er moeite mee om grip te krijgen op cryptocurrencies. Het ene land reageert er positief op en wil de betaalmogelijkheden onderzoeken en het andere land reageert er agressief op, omdat er mogelijk illegale activiteiten mee worden gefinancierd. De dreiging van overheidsingrijpen maakt dat investeerders de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden. Momenteel kan je eenvoudig handelen in crypto zonder tussenkomst van officiële instanties, maar waarschijnlijk wordt dit in de toekomst anders. Zo betaal je in Nederland bijvoorbeeld al belasting over digitale valuta, omdat de overheid het ziet als vermogen in box 3.

Marktrisico

Investeren brengt risico’s met zich mee. Zo kan cryptocurrency ook sterk in waarde dalen en kan je, je inleg verliezen. De cryptomarkt is nog een redelijk kleine markt en daarom is het mogelijk dat een grote investeerder, zoals bijvoorbeeld Elon Musk, de markt kan beïnvloeden. Ook zit er veel emotie in de markt, vanwege het grote aantal onervaren particuliere beleggers. Zij reageren vaak heftiger op negatieve nieuwsberichten of zijn bang om de boot te missen en stappen op het verkeerde moment in. Duidelijk is dat het een markt in beweging is en er veel investeerders en particulieren zullen blijven speculeren over de toekomst van crypto. Houd rekening met de risico’s als je gaat investeren in crypto.

Veiligheidsrisico’s


Transacties met cryptocurrency verlopen digitaal en zijn daarom een makkelijk doelwit voor hackers, gevoelig voor storingen en andere vormen van cybercriminaliteit. In 2021 is er in een razend tempo 11,6 miljoen dollar van een klant van Coinbase gestolen. Als gevolg van een hack was hij dit bedrag in tien minuten kwijt. Dit is slechts een voorbeeld, maar het gebeurt veel vaker. Let heel goed op de risico’s, want er is geen wettelijk vangnet aanwezig voor digitale valuta zoals een depositogarantiestelsel bij geld op de bank.

Related Posts